Przedszkole Niepubliczne Bajkowe Wzgórze

Przedszkole Bajkowe Wzgórze

Rozkład dnia przedszkolaków „Bajkowego Wzgórze”

07:00 – 08:45 Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci, zabawy w kącikach zainteresowań, gry stolikowe, indywidualne według potrzeb i zainteresowań wychowanków. Zajęcia dodatkowe według harmonogramu.
08:45 – 09:00 Czynności porządkowe w sali, doskonalenie czynności samoobsługowych w łazience —przygotowanie do śniadania. 
09:00 – 09:30 Śniadanie. Eksponowanie pracy dyżurnych. Przyswajanie wiedzy o konieczności spożywania pokarmów niezbędnych dla zdrowia. 
09:30 – 10:30 Realizacja zajęć edukacyjno-wychowawczych z całą grupą w oparciu o podstawę programową. Zajęcia dodatkowe według harmonogramu.
10:30 – 11:45 Czynności samoobsługowe przed wyjściem (nauka ubierania się, wiązania sznurowadeł, zapinanie guzików, suwaków- doskonalenie czynności). Zabawy swobodne w ogrodzie, zajęcia ruchowe, wycieczki i spacery – obserwacja środowisk przyrodniczych i społecznych w najbliższym otoczeniu przedszkola. 
11:15 – 12:00 Przygotowanie do obiadu- czynności porządkowe, higieniczne i samoobsługowe w łazience i WC. Doskonalenie samodzielności. 
12:00 – 12:15 Przygotowanie do obiadu; Czynności higieniczno – sanitarne.
12:15 – 12:45 Obiad.
12:45 – 13:00 Mycie zębów – utrwalenie nawyków higienicznych.
13:00 – 13:30 Zajęcia edukacyjno – relaksacyjne – bajkoterapia, słuchowiska, zabawy wyciszające.
13:30 – 14:00 Praca indywidualna lub grupowa z dziećmi;
Zajęcia rozwijające i stymulujące wszechstronny rozwój dziecka.
14:00 – 14:15 Przygotowanie do podwieczorku;
Czynności higieniczno – sanitarne.
14:15 – 14:45 Podwieczorek.
14:30 – 15:30 Aktywność dzieci w zakresie organizacji czasu wolnego;
Zabawy dowolne według zainteresowań: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne.
15:30 – 15:45 II podwieczorek.
15:45 – 16:30 Zabawy dowolne według zainteresowań: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne;
Zabawy ruchowe na przedszkolnym placu zabaw;
Rozchodzenie się dzieci do domu.

Cennik

SZANOWNI RODZICE!

Podajemy opłaty za korzystanie z usług w przedszkolu w roku szkolnym 2023/2024.

Opłata wpisowa300,00 zł.
Opłata coroczna (płatna raz do roku)250,00 zł (dla dzieci kontynuujących pobyt w przedszkolu) płatna we wrześniu kolejnego roku szkolnego.
Czesne opłata stała, płatna co miesiąc (nie ulega zmniejszeniu ze względu na ilość nieobecności dziecka w przedszkolu).500,00 zł
Całodniowe wyżywienie:16,00 zł

Wyżywienie w przedszkolu​

I ŚNIADANIE5,50 zł
OBIAD8,00 zł
PODWIECZOREK I1,50 zł
PODWIECZOREK II1,50 zł
RAZEM16,00 zł

Przykładowy jadłospis dla przedszkola - co tydzień nowe menu !!!

food, menu, button

PONIEDZIAŁEK:

 

Śniadanie:

Mleko, płatki kukurydziane /N,S, O/ 180/g, pieczywo mieszane /G/30g/ z masłem /N/ 3g/ wędliną drobiową /10g/G, Se, So/ sałatą zieloną / 5g/ i rzodkiewką /10g/, herbata owocowa /200 ml/ d- płatki z napojem roślinnym /G, So/200

Obiad:

Zupa kalafiorowa z koperkiem * /Se,G,N/250g/, makaron spaghetti z sosem bolognese /G,Se/, kompot owocowy /200ml/

Podwieczorek:

Jabłko /70g/

Podwieczorek II:

Serek homogenizowany z truskawkami N/ 80g /

 

WTOREK:

I Śniadanie:

Pieczywo mieszane /G/30g/ z masłem /N/3g/, pasta z sera żółtego ze szczypiorkiem /20g/N/, ogórek zielony /10g/, kawa „Inka” z mlekiem /G/N/200

Obiad:

Zupa krem z dyni z grzankami /250ml/*Se,G,N/, roladka drobiowa w sosie koperkowym 50g / J,G,Se/, ziemniaki 50g, surówka z kapusty pekińskiej 40g, /kompot /200ml/

Podwieczorek:

Pomarańcza 70g

Podwieczorek II:

Kisiel z rodzynkami 80g, biszkopty 10g / G,J,N/

 

ŚRODA:

I Śniadanie:

Płatki żytnie na mleku/N,G/180g/, Pieczywo mieszane/G/S/30g/ z masłem /N/3g/, pomidorem /20g/, szynka z kurczaka /20g/Se,/szczypiorek/5g/, herbata miętowa /200ml/

Obiad:

Zupa jarzynowa */250ml/Se,N,G/, łazanki z mięsem i kapusta /130g/Se,G/, kompot z rabarbaru /200ml/

Podwieczorek:

Gruszka 70g

Podwieczorek II:

Rogalik z masłem i z dżemem 40g /G,J,N/

 

CZWARTEK:

I Śniadanie:

Pieczywo mieszane /G/30g/, z masłem/N/3g/, pasztet pieczony /30gJ,Se,G/ sałata /20g/, ogórek kiszony /15g/, kawa zbożowa z mlekiem /G/N,S/200ml/

Obiad:

Zupa z soczewicy /250ml/*/Se,G/, naleśniki z twarogiem i musem truskawkowym /130g/,N,G,J/ woda /200ml/

Podwieczorek:

Banan/80g/

Podwieczorek II:

Bułka wrocławska z szynką gotowaną i ogórkiem zielonym 40g /G,N/Se,So/

PIĄTEK:

I Śniadanie:

Pieczywo mieszane /G/S/30g/ z masłem /N/3g/, pasta z jaj /J,N/20g/, cukinia /20g/, papryką czerwoną /30g/, kakao z mlekiem /N,G/200ml/

Obiad:

Zupa ogórkowa z ryżem */G,Se,S/250g/, Filecik z ryby panierowany /R,J,G,S/35g/, buraczki zasmażane /G/N/50g/, ziemniaki/60g/, kompot owocowy /200g/

Podwieczorek:

Winogron /70 g/

Podwieczorek II:

Budyń z musem owocowym /80g/ G,N/

Legenda:

J-jaja kurze, G-gluten, Go-gorczyca, N-nabiał, O-orzechy, Se-seler, R-ryba, S-sezam, S-soja.

*Zupy gotowane na wywarze jarskim.

** rosół gotowany na wywarze mięsno warzywnym.

Statut - Przedszkola Niepublicznego Bajkowe Wzgórze

Statut Przedszkola Niepublicznego Bajkowe Wzgórze w Dąbrowie Górniczej

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Przedszkole nosi nazwę Przedszkole Niepubliczne Bajkowe Wzgórze . – dalej zwane będzie „Przedszkolem”.
 2. Przedszkole ma siedzibę w:ul. Grynia 6 41-300 Dąbrowa Górnicza

§ 2

Podstawę prawną działania Przedszkola stanowią w szczególności:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.),
 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1915 ze zm.),
 3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1762 ze zm.),
 4. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1930 ze zm.),
 5. rozporządzenia wykonawcze do ustaw,
 6. niniejszy statut,
 7. wpis do ewidencji placówek oświatowych prowadzonej przez .Urząd Miasta w Dąbrowie Górniczej

§ 3

 1. Osobą prowadzącą Przedszkole jest Klaudyna Szczęsna prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą CONCEPT Klaudyna Szczęsna ul. Grynia 6 41-300 Dąbrowa Górnicza.
 2. Przedszkole jest placówką niepubliczną przeznaczoną dla dzieci w wieku od trzech do siedmiu lat, objętych w świetle ustaw oświatowych wychowaniem przedszkolnym, realizującą programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego, zatrudniającą nauczycieli mających kwalifikacje określone dla nauczycieli przedszkoli publicznych.
 3. Na zasadach określonych przez Ustawę Prawo oświatowe z Przedszkola mogą korzystać również dzieci, które nie osiągnęły minimalnego wieku oraz przekroczyły maksymalny wiek wychowania przedszkolnego. 

Rozdział II

Cele i zadania Przedszkola

§ 4

Celem nadrzędnym Przedszkola jest umożliwienie realizacji prawa dziecka do wychowania i opieki w ramach wychowania przedszkolnego przy poszanowaniu dobra dziecka.

§ 5

Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty, Ustawie Prawo oświatowe, rozporządzeniach wykonawczych, a w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego. Cele te koncentrują się na wspomaganiu rozwoju dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym. Przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące, zapewniając dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

§ 6

W szczególności zadaniami Przedszkola są:

 1. wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień i kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji,
 2. budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, aby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe,
 3. kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek,
 4. rozwijanie u dzieci umiejętności społecznych, które są niezbędne w poprawnych relacjach z innymi dziećmi i dorosłymi,
 5. stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych,
 6. troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych,
 7. budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych,
 8. wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się przez muzykę, małe formy teatralne i sztuki plastyczne,
 9. kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej,
 10. zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych przez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

§ 7

 1. Realizacja zadań określonych w § 6 polega przede wszystkim na zapewnieniu dzieciom opieki pedagogicznej w czasie pobytu w Przedszkolu i w trakcie zajęć poza terenem placówki.
 2. Opieka nad dziećmi powierzona jest jednemu lub dwóm nauczycielom albo jednemu nauczycielowi i pomocy nauczyciela.
 3. Przedszkole prowadzi działalność diagnostyczną rozwoju wychowanków.
 4. Przedszkole udziela dzieciom pomocy logopedycznej, psychologicznej i w zakresie korygowania wad postawy, organizując zajęcia z wychowankami oraz konsultacje dla rodziców (opiekunów prawnych) i nauczycieli ze specjalistami z tych dziedzin.
 5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest wychowankowi poprzez rozpoznawanie i zaspokajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawanie indywidualnych możliwości psychofizycznych wychowanka, wynikających w szczególności:
 1. z niepełnosprawności,
 2. z niedostosowania społecznego,
 3. z zagrożenia niedostosowaniem społecznym,
 4. z zaburzeń zachowania lub emocji,
 5. ze szczególnych uzdolnień,
 6. ze specyficznych trudności w uczeniu się,
 7. z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych,
 8. z choroby przewlekłej,
 9. z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,
 10. z niepowodzeń edukacyjnych,
 11. z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową dziecka i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi,
 12. z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

§ 8

 1. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne i nieodpłatne.
 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor.
 3. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają wychowankom nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści wykonujący zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi i terapeuci pedagogiczni.
 4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:
  1. rodzicami dzieci,
  2. poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi,
  3. placówkami doskonalenia nauczycieli,
 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy:
 1. wychowanka,
 2. rodziców,
 3. dyrektora,
 4. nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty, prowadzących zajęcia z wychowankiem,
 5. poradni,
 6. pomocy nauczyciela,
 7. kuratora sądowego,

§ 9

 1. W przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z wychowankiem oraz w formie:
  1. zajęć rozwijających uzdolnienia,
  2. zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,
  3. zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego,
  4. porad i konsultacji.
 2. Formy i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w których poszczególne formy będą realizowane, są uwzględniane w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla dziecka zgodnie z odrębnymi przepisami.
 3. O potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną informuje się rodziców (prawnych opiekunów) wychowanka.

Rozdział III

Organy Przedszkola i ich kompetencje

§ 10

Organami Przedszkola są:

 1. dyrektor przedszkola,
 2. zastępca dyrektora,
 3. rada pedagogiczna.

§ 11

Przedszkolem kieruje dyrektor, który jest jego przedstawicielem na zewnątrz i przełożonym służbowym wszystkich pracowników.

§ 12

Dyrektor Przedszkola w szczególności:

 1. sprawuje nadzór pedagogiczny i odpowiada za realizację przez Przedszkole programu nauczania i wychowania,
 2. sprawuje opiekę nad wychowankami i stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego przez aktywne działania prozdrowotne,
 3. realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących,
 4. dysponuje środkami finansowymi Przedszkola,
 5. wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa wychowankom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez Przedszkole,
 6. odpowiada za organizację administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi Przedszkola,
 7. zatrudnia i zwalnia nauczycieli i innych pracowników Przedszkola,
 8. przydziela nauczycielom stałe prace i zajęcia oraz rozlicza z ich wykonania,
 9. dokonuje oceny pracy nauczycieli i innych pracowników Przedszkola,
 10. wykonuje inne czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Przedszkola,
 11. decyduje o przyjęciu dziecka do Przedszkola i o skreśleniu dziecka – na podstawie uchwały rady pedagogicznej – z listy wychowanków w przypadkach określonych w niniejszym statucie,
 12. opracowuje projekt statutu Przedszkola oraz jego zmiany i przedkłada je do zatwierdzenia przez radę pedagogiczną,
 13. prowadzi i archiwizuje dokumentację Przedszkola.

§ 13

 1. Przy wykonywaniu zadań, o których mowa w § 12, dyrektor współpracuje z radą pedagogiczną, zastępcą dyrektora oraz pozostałymi pracownikami i rodzicami (opiekunami prawnymi) wychowanków.
 2. Dyrektor może upoważniać podległych pracowników do wykonywania w jego imieniu zadań wskazanych w § 12, sprawując wówczas nadzór nad ich prawidłowym wykonywaniem.

§ 14

 1. W Przedszkolu tworzy się stanowisko zastępcy dyrektora.
 2. Zastępca dyrektora zastępuje dyrektora w czasie jego nieobecności i wykonuje w tym czasie jego zadania.
 3. Poza okresem zastępstwa, o którym mowa w ust. 2, zastępca dyrektora odpowiada za wykonywanie zadań przydzielonych mu pisemnie przez dyrektora.
 4. Zastępcę dyrektora powołuje i odwołuje dyrektor.

§ 15

 1. W Przedszkolu działa rada pedagogiczna, która jest kolegialnym organem Przedszkola w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
 2. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Przedszkolu.
 3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor.
 4. Przewodniczący rady pedagogicznej przygotowuje zebrania rady pedagogicznej i jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem Przedszkola.
 5. Z zebrania rady pedagogicznej sporządza się protokół i w terminie 10 dni od daty zebrania wpisuje się do teczki protokołów, która jest podstawowym dokumentem działalności rady pedagogicznej. Protokół z zebrania rady, wraz z listą obecności jej członków, podpisują przewodniczący obrad i protokolant.
 6. Członkowie rady pedagogicznej mogą zgłaszać ewentualne poprawki przewodniczącemu do następnego posiedzenia. Rada na najbliższym zebraniu decyduje o wprowadzeniu zgłoszonych poprawek do protokołu.

§ 16

 1. Rada pedagogiczna podejmuje rozstrzygnięcia w drodze uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
 2. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należą:
 1. zatwierdzanie planów pracy Przedszkola,
 2. zatwierdzanie projektu statutu i jego zmian opracowanych przez dyrektora,
 3. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
 4. ustalanie organizacji samokształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli Przedszkola,
 5. podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy wychowanków.
 1. Rada pedagogiczna wydaje opinie w następujących sprawach:
 1. organizacji pracy Przedszkola, w tym zwłaszcza tygodniowego rozkładu zajęć,
 2. propozycji dyrektora w kwestii przydziału nauczycielom stałych i dodatkowych prac oraz zajęć,
 3. innych przedstawionych radzie przez dyrektora do zaopiniowania.
 1. Szczegółowy tryb pracy rady pedagogicznej określa uchwalany przez radę regulamin.

§ 17

 1. Członkowie rady pedagogicznej i inni uczestnicy zebrań są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu rady, które mogą naruszyć dobro osobiste wychowanków lub ich rodziców (opiekunów prawnych), a także nauczycieli i innych pracowników Przedszkola.
 2. Członek rady pedagogicznej zobowiązany jest ponadto:
 1. czynnie uczestniczyć we wszystkich zebraniach i pracach rady,
 2. realizować przyjęte uchwały,
 3. współtworzyć atmosferę życzliwości, koleżeństwa i zgodnego współdziałania wszystkich członków rady,
 4. współpracować z rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka.

Rozdział IV

Organizacja Przedszkola

§ 18

Rok szkolny w Przedszkolu rozpoczyna się 1 września, a kończy 31 sierpnia następnego roku.

Przedszkole pracuje cały rok z wyłączeniem 2 tygodni w okresie wakacyjnym

§ 19

 1. Przedszkole jest placówką opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczną zapewniającą opiekę, wychowanie i naukę dzieciom od trzech do siedmiu lat, objętym wychowaniem przedszkolnym.
 2. Do Przedszkola – na warunkach określonych w ustawach oświatowych – mogą być przyjęte także dzieci, które nie osiągnęły albo przekroczyły wiek, o którym mowa w ust. 1.
 3. Godziny uczęszczania poszczególnych dzieci w ramach czasu, o którym mowa w ust. 2, ustala się w porozumieniu z rodzicami (opiekunami prawnymi).
 4. Organizację pracy określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora w porozumieniu z resztą pracowników.

§ 20

 1. W oddziałach przedszkolnych realizowane są programy nauczania uwzględniające wymagania podstawy programowej wychowania przedszkolnego zatwierdzone przez ministra edukacji narodowej, jak również programy autorskie nauczycieli zatwierdzone przez radę pedagogiczną.
 2. Przedszkole może rozszerzać ofertę opiekuńczą i edukacyjną w zależności od potrzeb.
 3. Realizacja założeń podstawy programowej wychowania przedszkolnego odbywa się w dni powszednie nie krócej niż 5 godzin dziennie, przez 10 miesięcy w roku, tj. od 1 września do 30 czerwca.
 4. Przedszkole zapewnia dzieciom zapisanym do placówki uczestnictwo w zajęciach dodatkowych w trakcie pobytu w Przedszkolu, zgodnie z oczekiwaniami rodziców (opiekunów prawnych).
 5. Ofertę zajęć dodatkowych, czas ich trwania i tygodniowy plan zajęć ustala i przedstawia do wiadomości rodziców (opiekunów prawnych) dyrektor Przedszkola.

§ 21

 1. Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest grupa.
 2. Grupy w Przedszkolu mogą liczyć maksymalnie nie więcej niż 25 (słownie: dwudziestu  pięciu ) wychowanków.
 3. O przypisaniu dziecka do danej grupy decyduje jego wiek.
 4. W okresie wakacji letnich, a także w razie dużej absencji dzieci lub absencji chorobowej nauczyciela dopuszczalne jest tworzenie innego składu grup przedszkolnych
 5. W przypadku niewystarczającej ilości dzieci w danej grupie wiekowej dopuszczalne jest tworzenie grup zróżnicowanych wiekowo.

§ 22

Czas trwania wszystkich zajęć dydaktyczno-wychowawczych z dziećmi, w tym również zajęć dodatkowych, jest dostosowany do możliwości rozwojowych wychowanków i wynosi:

 1. 15 min dla dzieci trzy- i czteroletnich,
 2. 30 min dla dzieci starszych.

§ 23

 1. Przedszkole może współpracować z innymi placówkami kulturalno-oświatowymi w celu realizacji dodatkowych form edukacyjnych i kulturalnych.
 2. Przedszkole może współpracować z innymi instytucjami lokalnymi w celu organizowania działań mających na celu integrację społeczności lokalnej.

§ 24

 1. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju wychowanków, Przedszkole organizuje żywienie.
 2. Korzystanie z posiłków w Przedszkolu jest odpłatne. 
 3. Szczegółowe warunki korzystania z wyżywienia, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala dyrektor Przedszkola w porozumieniu z firmą kateringową.
 4. W zależności od długości pobytu i warunków ustalonych z rodzicami (opiekunami prawnymi) Przedszkole zapewnia wychowankom:
 1. śniadanie,
 2. obiad,
 3. podwieczorek I
 4. Podwieczorek II .
 1. Z wyżywienia mogą korzystać pracownicy Przedszkola pod warunkiem wnoszenia opłat według stawek ustalonych przez dyrektora.

Rozdział V

Zasady rekrutacji oraz skreślania z listy wychowanków Przedszkola

§ 25

 1. Usługi świadczone są przez Przedszkole odpłatnie.
 2. Zgłoszenie dziecka do Przedszkola jest równoznaczne z akceptacją przez rodziców (opiekunów prawnych) zasady określonej w ust. 1.
 3. Wysokość opłat i szczegółowe zasady ich wnoszenia reguluje umowa zawarta pomiędzy Przedszkolem a rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka.

§ 26

 1. Do Przedszkola mogą być przyjmowane dzieci w wieku od trzech do siedmiu lat.
 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach do Przedszkola może być przyjęte także dziecko dwuipółletnie, pod warunkiem że wykazuje się niezbędną samodzielnością w podstawowych czynnościach życiowych.
 3. O przyjęciu dziecka do Przedszkola decyduje dyrektor.
 4. Podstawą zapisania dziecka na listę wychowanków są złożenie wypełnionej karty zgłoszeniowej według wzoru obowiązującego w Przedszkolu, zawarcie przez rodziców (opiekunów prawnych) dziecka umowy o świadczenie usług wychowania przedszkolnego i wpłacenie wpisowego.
 5. Dzieci mogą być przyjmowane w ciągu całego roku szkolnego, jeżeli Przedszkole dysponuje wolnymi miejscami. Pierwszeństwo w przyjęciu mają dzieci już uczęszczające i dzieci, których rodzeństwo aktualnie uczęszcza do Przedszkola.
 6. Dyrektor może podjąć decyzję o odmowie przyjęcia dziecka do Przedszkola, jeśli w placówce nie ma wolnych miejsc lub też z uwagi na stan zdrowia bądź inne okoliczności dotyczące dziecka, gdy Przedszkole nie jest w stanie zapewnić mu odpowiednich warunków odbywania wychowania przedszkolnego.

§ 27

 1. Skreślenie z listy wychowanków Przedszkola następuje w razie rozwiązania umowy o świadczenie usług wychowania przedszkolnego w związku z wypowiedzeniem dokonanym przez rodziców (opiekunów prawnych) dziecka, przy czym okres wypowiedzenia wynosi miesiąc.
 2. Skreślenie z listy wychowanków Przedszkola następuje także w razie rozwiązania umowy o świadczenie usług wychowania przedszkolnego przez Przedszkole w związku z:
 1. uchylaniem się przez rodziców (opiekunów prawnych) od terminowego wnoszenia opłat (zaleganie za 3miesiące),
 2. uporczywym lub rażącym naruszaniem przez dziecko ustalonego w Przedszkolu porządku,
 3. brakiem współpracy pomiędzy rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka a personelem Przedszkola w rozwiązywaniu problemów wychowawczo-dydaktycznych oraz zdrowotnych.

Rozdział VI

Wychowankowie Przedszkola

§ 28

Przedszkole gwarantuje każdemu wychowankowi poszanowanie wszystkich praw wynikających z Konwencji Praw Dziecka i innych aktów powszechnie obowiązującego prawa.

§ 29

Wychowankowie Przedszkola mają prawo do:

 1. ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej albo psychicznej,
 2. ochrony i poszanowania godności osobistej,
 3. właściwej organizacji procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego, w tym do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny,
 4. ochrony zdrowia,
 5. podmiotowego i życzliwego traktowania.

§ 30

 1. W przypadku naruszenia praw wychowanka rodzicom dziecka (opiekunom prawnym) przysługuje prawo do złożenia skargi do dyrektora Przedszkola.
 2. Skarga, o której mowa w ust. 1, powinna zostać złożona na piśmie i zawierać opis sytuacji będącej przedmiotem skargi.
 3. Dyrektor rozpatruje skargę niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni, licząc od daty jej wpływu.
 4. O sposobie rozpatrzenia skargi, o której mowa w ust. 1, dyrektor informuje rodziców (opiekunów prawnych) na piśmie.

§ 31

Wychowankowie Przedszkola zobowiązani są do:

 1. okazywania szacunku kolegom, nauczycielom i innym pracownikom Przedszkola,
 2. przestrzegania zasad i norm ustalonych w grupie przedszkolnej,
 3. zgodnego współżycia z rówieśnikami,
 4. słuchania i wykonywania poleceń,
 5. poszanowania mienia Przedszkola i innych osób,
 6. poszanowania czystości i porządku na terenie Przedszkola,
 7. zgłaszania nauczycielowi konieczności oddalenia się poza wyznaczone miejsce prowadzenia zajęć czy zabawy,
 8. dbania o bezpieczeństwo i zdrowie swoje i kolegów,
 9. zgłaszania nauczycielowi problemów zdrowotnych i fizjologicznych.

§ 32

 1. Za dobre zachowanie i wyróżniające postępy dydaktyczne wychowanek może być nagradzany.
 2. Nagrodą dla wychowanka mogą być w szczególności pochwały ustne, znaczki, naklejki, odznaki, listy gratulacyjne, dyplomy.

§ 33

 1. Za zawinione niestosowanie się do obowiązującego w Przedszkolu porządku dziecko może być ukarane.
 2. Karami są:
 1. ustna reprymenda (rozmowa wychowawcza),
 2. nakazanie powtarzania przez dziecko poprawnego zachowania,
 3. odebranie dziecku przedmiotu niewłaściwej zabawy,
 4. odsunięcie dziecka od zabawy,
 5. czasowe ograniczenie uprawnień do wybranych zabaw.
 1. Przy stosowaniu kar należy kierować się celem wychowawczym.
 2. Niezależnie od wymierzenia dziecku kary można zobowiązać je do przeproszenia osoby pokrzywdzonej jego niewłaściwym zachowaniem i naprawienia szkody.

Rozdział VII

Nauczyciele i inni pracownicy Przedszkola

§ 34

 1. Pracownicy Przedszkola zatrudniani są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy.
 2. Zasada wyrażona w ust. 1 nie wyklucza możliwości współpracy z Przedszkolem ani świadczenia pracy/usług na podstawie umów cywilnoprawnych, zgodnie z zasadami określonymi w art. 10a Ustawy Karta nauczyciela.
 3. Warunkiem zatrudnienia na stanowisku nauczyciela w Przedszkolu jest posiadanie udokumentowanych kwalifikacji pedagogicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami. W uzasadnionych przypadkach może być zatrudniona osoba niebędąca nauczycielem do prowadzenia zajęć rozwijających zainteresowania, mająca przygotowanie uznane przez dyrektora Przedszkola za odpowiednie do prowadzenia danych zajęć 
 4. Każdy pracownik ma prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w Przedszkolu.

§ 35

Obowiązki każdego pracownika Przedszkola to w szczególności:

 1. przestrzeganie przepisów powszechnie obowiązującego prawa i ustalonego porządku pracy Przedszkola,
 2. poszanowanie praw dziecka,
 3. przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych,
 4. dbanie o bezpieczeństwo wychowanków i innych osób przebywających na terenie Przedszkola,
 5. dbanie o dobro Przedszkola i jego mienie,
 6. przestrzeganie zasad współżycia społecznego.

§ 36

Do obowiązków nauczyciela należą:

 1. dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie wychowanków w czasie pobytu w Przedszkolu i poza jego terenem w czasie zajęć organizowanych przez Przedszkole,
 2. prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującym programem nauczania,
 3. dbanie o warsztat pracy własnej,
 4. dbanie o estetykę pomieszczeń, w których prowadzone są zajęcia z dziećmi,
 5. otaczanie indywidualną opieką każdego z wychowanków i dostosowanie metody i formy pracy do jego możliwości,
 6. tworzenie warunków wspomagających rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowań, dążenie do pobudzenia procesów rozwojowych, do optymalnej aktywizacji dzieci przez wykorzystywanie ich własnej inicjatywy,
 7. wspieranie rozwoju aktywności poznawczej dziecka nastawionej na poznawanie samego siebie, otaczającej rzeczywistości społeczno-kulturalnej i przyrodniczej,
 8. współpraca z psychologiem oraz specjalistami służącymi pomocą w rozwiązywaniu problemów,
 9. współpraca z rodzicami (opiekunami prawnymi) w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo-edukacyjnych,
 10. prowadzenie obserwacji pedagogicznej w celu poznania i zaspokojenia potrzeb rozwojowych dzieci,
 11. rozwój osobisty i samokształcenie,
 12. uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym.

Rozdział VIII

Współpraca z rodzicami (opiekunami prawnymi)

§ 37

 1. Obowiązkiem rodziców (opiekunów prawnych) jest osobiste przyprowadzanie i odbieranie dziecka z Przedszkola w godzinach pracy placówki.
 2. Dziecko może być przyprowadzane do Przedszkola przez inną osobę zapewniającą pełne bezpieczeństwo.
 3. Dzieci mogą być również odbierane przez upoważnione pisemnie przez rodziców (opiekunów prawnych) osoby pełnoletnie, które mogą przejąć odpowiedzialność prawną i zapewnić dziecku pełne bezpieczeństwo, oraz osoby wskazane przez rodziców (opiekunów prawnych) w umowie.
 4. Osoba odbierająca dziecko nie może być pod wpływem alkoholu ani innych środków odurzających.
 5. Nauczyciel nie może powierzyć dziecka osobie nieznanej.

§ 38

Rodzice (opiekunowie prawni) mają prawo do:

 1. informacji o planie pracy Przedszkola,
 2. uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego postępów, osiągnięć i niepowodzeń,
 3. uczestnictwa w zajęciach organizowanych celowo dla rodziców (opiekunów prawnych) i dzieci oraz w uroczystościach przedszkolnych,
 4. uzyskiwania porad i wskazówek w sprawach wychowania i rozwoju dziecka,
 5. wyrażania swoich opinii na temat pracy Przedszkola oraz przekazywania dyrektorowi wniosków dotyczących pracy placówki.

§ 39

Do obowiązków rodziców (opiekunów prawnych) należą:

 1. przestrzeganie niniejszego statutu i przepisów powszechnie obowiązującego prawa dotyczących wychowania przedszkolnego,
 2. zapewnienie przyprowadzania i odbierania dziecka w ustalonych godzinach przez osoby zapewniające dziecku pełne bezpieczeństwo,
 3. informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w Przedszkolu,
 4. informowanie o wszystkich istotnych okolicznościach dotyczących dziecka, które mogą mieć znaczenie dla sposobu realizowania wychowania przedszkolnego,
 5. zgłaszanie wszelkich niedyspozycji dziecka i wszelkich niepokojących objawów w jego zachowaniu, mających wpływ na funkcjonowanie w grupie,
 6. uczestniczenie w zebraniach organizowanych przez Przedszkole,
 7. regularne i terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w Przedszkolu,
 8. współdziałanie z nauczycielami w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określania drogi jego indywidualnego rozwoju.

Rozdział IX

Zajęcia zdalne

§ 40

 1. Każdy rodzic otrzymuje dane logowania do aplikacji LIVEKID po podpisaniu umowy z placówką.
 2. Zajęcia w formie zdalnej mogą być realizowane z wykorzystaniem aplikacji LIVEKID.
 1. Dyrektor odpowiada za skoordynowanie dziennej i tygodniowej liczby zajęć, w tym za ustalenie limitu zajęć prowadzonych w czasie rzeczywistym zarówno w tygodniu, jak i w konkretnym dniu, przy uwzględnieniu bezpieczeństwa i higieny pracy przy komputerze (lub innym urządzeniu multimedialnym).
 2. Zadaniem wychowawcy jest systematyczne, raz w tygodniu, zamieszczanie rozkładu zajęć dla oddziału na aplikacji.
 3. Nauczyciele przekazują wychowankom, z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość,  informację o zadaniach dla wychowanków z terminem ich wykonania/przesłania nie krótszym niż siedem dni i ustalonym w taki sposób, aby wychowankowie mieli możliwość wykonania zadania w warunkach pracy zdalnej.

§ 41

 1. Przedszkole zapewnia nauczycielom możliwość prowadzenia nauczania zdalnego w siedzibie Przedszkola, z wykorzystaniem przedszkolnego sprzętu komputerowego.
 2. Dyrektor powołuje zespół ds. zdalnego nauczania, którego zadaniami są wspieranie pozostałych nauczycieli, dzielenie się doświadczeniami i umiejętnościami informatycznymi oraz metodycznymi. 

§ 42

 1. Prowadzone przez nauczycieli zajęcia online mogą być obserwowane przez dyrektora w ramach prowadzonego wewnętrznego nadzoru pedagogicznego.
 2. Cele obserwacji, o której mowa w ust. 1, to weryfikowanie materiałów udostępnianych wychowankom do nauki, obserwowanie działań nauczyciela, w szczególności dotyczących: komunikowania wychowankom celów zajęć, wskazywania wymaganych zadań i aktywności, wspierania wychowanków w ich realizacji, dawania wskazówek, ukierunkowywania, oceniania, liczby zadawanych prac domowych.

§ 43

 1. Dyrektor Przedszkola koordynuje pracę nauczycieli oraz współpracę nauczycieli z rodzicami.
 2. Nauczyciel zobowiązany jest do odczytywania informacji wysyłanych przez dyrektora Przedszkola w postaci SMS-ów, e-maili, z użyciem komunikatorów internetowych.
 3. Nauczyciele wykonują pracę zdalnie lub pozostają w gotowości do pracy.
 4. Proponowane zajęcia powinny uwzględniać wiek dziecka i jego możliwości psychofizyczne.
 5. Wychowawca oddziału podaje zakres treści nauczania przy użyciu dostępnych środków komunikacji elektronicznej.
 6. Przy planowaniu pracy zdalnej do realizacji w domu proponuje się sytuacje sprzyjające zacieśnieniu rodzinnych relacji, np. konstruowanie gier, czytanie, zabawy sensoryczne, wspólną zabawę na podwórku.
 7. Zajęcia online lub offline oraz godziny konsultacji z rodzicami (opiekunami prawnymi) i ewentualnie z dziećmi dla poszczególnych oddziałów odbywają się zgodnie z planem pracy odpowiadającym tygodniowemu pensum poszczególnych nauczycieli.
 8. Wszyscy nauczyciele są dostępni dla rodziców (opiekunów prawnych) i ich dzieci w godzinach swojej pracy zgodnie z tygodniowym planem pracy. Nauczyciele wychowawcy potwierdzają obecność wychowanków na zajęciach.

Rozdział X

Sposób uzyskiwania środków finansowych na działalność Przedszkola

§ 44

Przedszkole uzyskuje środki finansowe na działalność z następujących źródeł:

 1. z dotacji przewidzianych przez Ustawę o finansowaniu zadań oświatowych,
 1. z opłat wnoszonych przez rodziców (opiekunów prawnych) z tytułu świadczenia usług wychowania przedszkolnego i za żywienie,

§ 45

Wysokość i warunki wnoszenia opłat przez rodziców (opiekunów prawnych) określa się w drodze umowy.

§ 46

Gospodarka finansowa i rachunkowość Przedszkola prowadzone są zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział XI

Postanowienia końcowe

§ 47

 1. Każda zmiana statutu dla skuteczności wymaga zatwierdzenia przez osobę prowadzącą.
 2. Projekt zmiany statutu przygotowuje dyrektor, a zatwierdza rada pedagogiczna.

§ 48

Statut wchodzi w życie z dniem podpisania.