Przedszkole Niepubliczne Bajkowe Wzgórze

Przedszkole Niepubliczne Bajkowe Wzgórze

w Dąbrowie Górniczej

Idealne miejsce dla każdego dziecka!

Realizujemy kształcenie specjalne oraz WWR.

2,5-6 lat

Przedszkole podzielone jest na grupy wiekowe:

2,5-3 latkowie,

4 latkowie,

5 i 6 latkowie.

W grupach realizowana jest Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego. Bardzo dobrze przygotowujemy do szkoły!

Przedszkole wspomaga i ukierunkowuje rozwój dzieci zgodnie z ich wrodzonym potencjałem i indywidualnymi możliwościami rozwojowymi. 

Pełni funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze i edukacyjne rodziców. 

W Przedszkolu każde dziecko jest najważniejsze!

1-3 lata

Przyjmujemy dzieci w wieku od 1 do 3 lat. Prowadzimy szereg zajęć rozwijających zdolności intelektualne oraz ogólnorozwojowe.

Film - część pierwsza

Odtwórz wideo

Film - część druga

Odtwórz wideo

O nas

Nasze Przedszkole istnieje od 2015 r. Usytuowane jest niedaleko centrum Dąbrowy Górniczej w dzielnicy Mydlice przy ul. Grynia 6. Przedszkole posiada trzy przestronne sale dydaktyczne dostosowane do potrzeb rozwojowych dzieci w wieku przedszkolnym oraz bezpieczny ogród wyposażony w nowoczesny sprzęt do zabaw dzieci.
W Placówce znajduje się sala wykorzystywana do zajęć SI, fizjoterapii oraz zajęć ogólnorozwojowych. Sala ta jest bogato wyposażona w sprzęt gimnastyczny, terapeutyczny ( podwiesie, huśtawki, drabinki, maglownica, tuby i deski rotacyjne).

 

Praca wychowawczo dydaktyczna prowadzona jest w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego. Nauczyciele w swojej pracy preferują indywidualność, swobodę i spontaniczność. Stosowane przez nich  metody i formy pracy są nowoczesne, zapewniające dzieciom atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób na osiągnięcie sukcesów rozwojowych.


Oferujemy :

-wykwalifikowaną kadrę nauczycieli i specjalistów, 

-atrakcyjną ofertę zajęć, 

-bezpłatne specjalistyczne wsparcie dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

– bezpłatne zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci z opinią z poradni psychologiczno-pedagogicznej 

– pyszne posiłki i zbilansowaną dietę.


Zapewniamy codzienne zajęcia edukacyjne zgodne z podstawą programową MEN, język angielski x2 w tygodniu, rytmikę, logopedię, gimnastykę korekcyjną oraz duży wybór zajęć dodatkowych tj : zajęcia z piłką, judo, joga oraz robotyka.

Nasza kadra

Dyrektor

mgr Klaudyna Szczęsna
mgr Klaudyna Szczęsna

Studia wyższe z zakresu fizjoterapii, przygotowanie pedagogiczne.

Dyrektor do spraw pedagogicznych

mgr Aneta Pawluś
mgr Aneta Pawluś

Studia wyższe pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, terapeuta ręki, arteterapeuta, TUS, pedagogika rewalidacyjna, nauczyciel wychowania przedszkolnego.

Przedszkole

Klub dziecięcy

mgr Adriana Korcz
mgr Adriana Korcz

Studia wyższe pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, pedagogika rewalidacyjna, terapeuta ręki,
arteterapeuta, TUS, nauczyciel wychowania przedszkolnego.

mgr Sandra Amlicka
mgr Sandra Amlicka

Studia wyższe pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, pedagogika resocjalizacyjna, terapeuta ręki,
arteterapeuta, TUS, nauczyciel wychowania przedszkolnego.

mgr Sylwia Ludwiszewska

Pedagog specjalny , nauczyciel wychowania przedszkolnego.

mgr Ewa Stolarska Tometczak
mgr Ewa Stolarska Tometczak

Studia wyższe, nauczyciel filologii angielskiej.

mgr Barbara Waśkiewicz
mgr Barbara Waśkiewicz

Studia wyższe z zakresu fizjoterapii, fizjoterapeuta.

mgr Małgorzata Kita
mgr Małgorzata Kita

Studia wyższe pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, logopeda, pedagog, neurologopeda,
glottodydaktyk, terapeuta neurlotaktylny, terapeuta
miofunkcjonalny

Roksana Potyralska
Roksana Potyralska

Opiekunka.

Martyna Będkowska

Opiekunka.

Halina Chachurska

Opiekunka.

Pomoc nauczycieli podczas zajęć pełnią:

Daria Stańczyk
Daria Stańczyk
Paulina Michalska
Paulina Michalska

Przedszkolaki podczas zajęć plastycznych

Klubowicze podczas zajęć sensorycznych

Kontakt

Bądź w kontakcie z nami

Przedszkole Niepubliczne Bajkowe Wzgórze
Twój numer telefonu