Przedszkole Niepubliczne Bajkowe Wzgórze

<< Program

Dzieci uczestniczą w zajęciach dodatkowych, mianowicie:

  • zajęcia matematyczne,
  • zajęcia plastyczne,
  • zajęcia z piłką,
  • zajęcia muzyczno-rytmiczne,
  • eksperymenty,
  • język angielski,
  • gimnastyka ogólnorozwojowa,
  • zajęcia logopedyczne.

<< Program