"Kto nigdy nie był dzieckiem, nie może stać się dorosłym."
Charles Chaplin
≡ MENU
Zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe

Dzieci uczestniczą w zajęciach dodatkowych, mianowicie:

-  zajęcia matematyczne

-  zajęcia plastyczne,

- zajęcia z piłką

- zajęcia muzyczno-rytmiczne, 

- eksperymenty,

- język angielski,

- gimnastyka ogólnorozwojowa,

- zajęcia logopedyczne.