"Kto nigdy nie był dzieckiem, nie może stać się dorosłym."
Charles Chaplin
≡ MENU
Upoważnienie do odbioru dziecka

Upoważnienie do odbioru dziecka

                                                                                                                           Dąbrowa Górnicza ,dnia…………………………………

………………………………………………………………………                      

(imię i nazwisko rodzica)

………………………………………………………………………

(adres)

……………………………………………………………………..

(telefon)

 

 

 

UPOWAŻNIENIE

 

 

Upoważniam do odbierania z Przedszkola mojego dziecka ………………………………………………………………

następujące osoby:

 

Lp.

Imię i nazwisko osoby upoważnionej

Seria i nr dowodu osobistego

Stopień pokrewieństwa

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

 

Upoważnienie obowiązuje od…………………………………………. do………………………………………………..

 

 

 

 

                                                                                                                                     ………………………………………………………

                                                                                                                                                                  (podpis rodzica)