"Kto nigdy nie był dzieckiem, nie może stać się dorosłym."
Charles Chaplin
≡ MENU
Program

Program

 

ROZKŁAD DNIA PRZEDSZKOLAKÓW

„BAJKOWEGO WZGÓRZA

 

 

6.30 – 8.45

Schodzenie się dzieci do przedszkola;

Ćwiczenia poranne według zestawów;

Zabawy ruchowe, zabawy w kącikach zainteresowań

 

8.45 – 9.00

Przygotowanie sali do zajęć;

Przygotowanie dzieci do śniadania; Czynności higieniczno-sanitarne

 

9.00 – 9.30

Śniadanie

 

9.30 – 10.30

Zajęcia wychowawczo – dydaktyczno według programu zgodne z treściami podstawy programowej

 

10.30 – 11.15

Pobyt na świeżym powietrzu –spacery, obserwacje przyrodnicze, gry i zabawy     ruchowe

 

11.15 – 12.00

Zajęcia dodatkowe według harmonogramu

 

12.00 – 12.15

Przygotowanie do obiadu; Czynności higieniczno-sanitarne

 

12.15 – 12.45

Obiad

12.45 – 13.00

Mycie zębów – utrwalenie nawyków higienicznych

 

13.00 – 13.30

Zajęcia edukacyjno-relaksacyjne – bajkoterapia, słuchowiska, zabawy wyciszające

 

13.30 – 14.00

Praca indywidualna lub grupowa z dziećmi; Zajęcia rozwijające i stymulujące wszechstronny rozwój dziecka

 

14.00 – 14.15

Przygotowanie do podwieczorku; Czynności higieniczno sanitarne

 

14.15 – 14.45

Podwieczorek

 

14.30 – 15.30

Aktywność dzieci w zakresie organizacji czasu wolnego; 

Zabawy dowolne według zainteresowań: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne;

 

 

15.30 – 15.45

II podwieczorek

 

15.45 – 17.00

Zabawy dowolne według zainteresowań: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne

Zabawy ruchowe na przedszkolnym placu zabaw;

Rozchodzenie się dzieci do domu

;