"Kto nigdy nie był dzieckiem, nie może stać się dorosłym."
Charles Chaplin
≡ MENU
Dziecięca matematyka

Dziecięca matematyka

Mając na uwadze oczekiwania współczesnej edukacji oraz zwiększenia efektywności w przygotowaniu do zadań szkolnych, placówka decyduje się na wprowadzenie „Dziecięcej matematyki w przedszkolu”, która będzie realizowana w każdej grupie wiekowej.

Dziecięca matematyka ma charakter programowy, oparta jest na metodzie prof. Edyty Gruszczyk Kolczyńskiej i stanowi uzupełnienie oraz rozszerzenie treści podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

W edukacji matematycznej przedszkolaków najważniejsze są ich osobiste doświadczenia.

Nie tłumaczymy, nie objaśniamy, nie opowiadamy o tym co jest potrzebne i ważne.

Dobieramy specjalne doświadczenia tak, by przyczyniły się do rozwoju myślenia, hartowania dziecięcej odporności, koncentracji uwagi.

Program edukacji matematycznej obejmuje 12 kręgów tematycznych:
1. Orientacja przestrzenna
2. Rytmy
3. Kształtowanie umiejętności liczenia, a także dodawania i odejmowania
4. Wspomaganie rozwoju operacyjnego rozumowania
5. Rozwijanie umiejętności mierzenia długości
6. Klasyfikacja
7. Układanie i rozwiązywanie zadań arytmetycznych
8. Zapoznanie dzieci z wagą i sensem ważenia
9. Mierzenie płynów
10. Intuicje geometryczne
11. Konstruowanie gier przez dzieci
12. Zapisywanie czynności matematycznych

Wszystkie bloki tematyczne będą realizowane na poziomie dziecięcych możliwości.

Rozwiązywanie zadań, z różnych dziedzin, polega głównie na dostrzeganiu i pokonywaniu trudności. Temu procesowi towarzyszą często przykre emocje i napięcia. Bardzo ważna okazuje się odporność emocjonalna na stres, która tym doświadczeniom towarzyszy. Dzięki ćwiczeniom prowadzonym (w powyższych blokach tematycznych), od najmłodszych lat, możemy tę odporność bardzo wyraziście wzmocnić.