"Kto nigdy nie był dzieckiem, nie może stać się dorosłym."
Charles Chaplin
≡ MENU
Dlaczego warto zapisać dziecko do przedszkola?

Dlaczego warto zapisać dziecko do przedszkola?

Rozpoczęcie przygody przedszkolnej to duże przeżycie zarówno dla Dziecka, jak i Rodzica. Warto więc wiedzieć, jakie korzyści wiążą się z edukacją przedszkolną. Początkowe trudności związane z adaptacją malucha w Przedszkolu można przemienić w sukces Dziecka i Rodzica, który zaprocentuje w kolejnych etapach edukacji.

Korzyści dla dziecka z edukacji przedszkolnej:

 • pozytywne doświadczenia we wczesnym dzieciństwie mają wpływ na późniejsze osiągnięcia dziecka w szkole i życiu,
 • edukacja przedszkolna w dużym stopniu rozwija potencjał możliwości dziecka i jego mocnych stron,
 • wszystko, co najistotniejsze i tym samym najważniejsze dla życia człowieka dzieje się przez pierwsze sześć lat życia,
 • edukacja przedszkolna stwarza okazje do samorealizacji, kreatywnego myślenia, twórczego działania oraz udziału w interesujących zajęciach,
 • wychowawca przedszkolny udziela pomocy dziecku w odnalezieniu własnej drogi rozwojowej (na miarę jego możliwości oraz potrzeb), podąża za nim tak, aby czuło się docenione oraz zauważone,
 • stymulacja rozwoju dziecka w tym okresie pomaga mu zwiększyć motywację do nauki w kolejnych etapach edukacji,
 • rozwinięcie cech osobowości oraz umiejętności, które zaprocentują w dalszej edukacji (dziecko nabywa umiejętności społeczne, uczy się języka oraz sposobów wyrażania własnych emocji w akceptowany społecznie sposób),
 • zapewnia różne formy aktywności fizycznej (z uwzględnieniem indywidualności każdego wychowanka).


Korzyści dla rodzica z edukacji przedszkolnej dziecka:

 • zostawienie pociechy pod właściwą dla niego opieką,
 • możliwość samorealizacji nieodbywającej się kosztem dziecka,
 • możliwość podzielenia się swoimi spostrzeżeniami i obawami dotyczącymi rozwoju dziecka z profesjonalistami,
 • łatwy dostęp do profesjonalnej wiedzy o rozwoju dziecka,
 • wsparcie w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.