"Kto nigdy nie był dzieckiem, nie może stać się dorosłym."
Charles Chaplin
≡ MENU
Dla rodziców

Dla rodziców

Plan współpracy z rodzicami na rok szk.2018/2019

 

„Nie uda się dobrze wychować dzieci, gdy nie zdobędzie się dla tej sprawy

rodziców i nie włączy ich w osiągnięcie wspólnych celów”

WSTĘP

Współdziałanie wychowawców, nauczycieli z rodzicami i opiekunami dzieci jest jednym z istotnych czynników prawidłowego funkcjonowania przedszkola i rodziny. Warunkuje harmonijny rozwój dzieci. Daje szansę ciągłego doskonalenia się nauczycieli i rodziców jako wychowawców odpowiedzialnych za wielostronny rozwój dzieci. Współpraca ta nie dotyczy tylko rodziców. Jeżeli dzieckiem zajmują się dziadkowie lub dorastające rodzeństwo, wówczas ich także trzeba traktować jak partnerów. Jeśli do przedszkola trafiają dzieci z domu dziecka, należy z ich wychowawcami nawiązać bliskie porozumienie.

Przedszkole i rodzina to dwa podstawowe środowiska wychowawcze, dlatego powinno istnieć między nimi świadome i celowo zorganizowane współdziałanie. Współpraca rodziców i nauczycieli jest wspólnym działaniem dla osiągnięcia dobra poszczególnych dzieci w procesie nauczanie  i wychowania.

Naczelnym celem współpracy z rodzicami jest dążenie do usprawnienia pracy wychowawczej z dziećmi. Nie chodzi tylko o doskonalenie działań wychowawczych jedynie w stosunku do dzieci tzw. trudnych czy zaistniałych w grupie sytuacji konfliktowych. Stosowane w praktyce różnorodne formy współpracy, dotyczą spraw związanych z wychowaniem wszystkich dzieci bez wyjątku. Należą one do codziennych oddziaływań wychowawczych przedszkola i domu i przysługuje im taka sama ranga jak zajęciom dydaktycznym.

Środowisko rodzinne w sposób dominujący wpływa na rozwój dziecka, stąd konieczne jest ujednolicenie oddziaływań wychowawczych przedszkola i domu.  Nauczyciel znając dziecko i posiadając odpowiednią wiedzę psychologiczno – pedagogiczną, ukierunkowuje pracę rodziców, ukazując wszelkie nieprawidłowości i nowe metody wychowawcze.

Wpływów rodziny nie można ignorować. Któż inny jak nie rodzic jest „kopalnią wiedzy” o własnym dziecku, z której nauczyciel czerpie informacje niezbędne do indywidualnej pracy z dzieckiem. Od współdziałania tych dwóch środowisk zależą efekty rozwojowe dzieci

 

CEL OGÓLNY :

 • Zainteresowanie rodziców osiągnięciami edukacyjno-wychowawczymi dzieci.
 • Obustronne wsparcie Rodzic-Nauczyciel-Rodzic w oddziaływaniach edukacyjno-wychowawczych oraz niesienie pomocy rodzicom w realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych.
 • ścisła współpraca ze Rodzicami w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

CELE SZCZEGÓŁOWE :

 • dążenie do jednolitości oddziaływań dydaktyczno – wychowawczych przedszkola  i środowiska rodzinnego
 • wszechstronny rozwój dziecka
 • nawiązanie dobrego kontaktu z rodzicami
 • wzmacnianie więzi rodzinnych i relacji międzypokoleniowych
 • włączenie rodziców dzieci do życia grupy i przedszkola
 • zaangażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola
 • podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców poprzez pedagogizację
 • przekazanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu

 

               

 

 

 

 

Szanowni Rodzice i Opiekunowie

W trosce o zapewnienie dzieciom komfortu podczas pobytu w naszym Przedszkolu,proszę o zaopatrzenie ich w następujące przedmioty:

-szczoteczkę zamykaną w higienicznym pojemniku i pastę do zębów

-odzież na zmianę(tzn.2 podkoszulki lub bluzeczki,parę majtek,getry lub spodnie oraz pampersy jeśli jest taka konieczność)

-obuwie domowe antypoślizgowe (obuwie zdrowotne)

-jeśli dziecko będzie leżakowało śpiworek lub ulubiony kocyk i poduszkę

Każda z rzeczy należącej do dziecka musi być podpisana.

Proszę o zadbanie by ubiór dziecka był dostosowany do pory roku

Dziękuję!        

 

 

Od przedszkola się wszystko zaczyna!

 

Jaki wpływ na kształtowanie dziecięcych umysłów ma edukacja matematyczna i techniczna
w przedszkolu? Jak przygotować nasze pociechy do szkoły, aby odnosiły sukcesy edukacyjne? Jak to robić, aby przygotować nasze dzieci do liczenia i myślenia technicznego? Na te i wiele innych pytań odpowiedzi uzyskały nauczycielki i nauczyciele pracujący w przedszkolach
w innowacyjnym kursie e-learningowym. 

 

organizowanym przez Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. 

 

Elitarna sieć przedszkoli - Przedszkole uczące się

 

Kurs został utworzony z inicjatywy profesor Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej, ekspertki w zakresie wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Przystępując
do uczestnictwa w kursie e-learningowym, placówka otrzymała tytuł „Przedszkole uczące się”, a także została przyjęta do elitarnego i prestiżowego Programu Partnerstwa APS skupiającego ponad 240 przedszkoli. 

 

Celem tego ogólnopolskiego programu jest wspieranie placówek edukacyjnych w zakresie wymiany wiedzy, stosowania dobrych praktyk oraz wdrażania nowatorskich działań edukacyjnych. Placówki skupione w Programie Partnerstwa APS można poznać na stronie www.przedszkola-aps.edu.pl

 

Najbardziej aktywni uczestnicy kursu otrzymają nieodpłatne zaproszenie na konferencję lub całodniowe, stacjonarne szkolenie z zakresu edukacji technicznej, które zostaną zorganizowane w siedzibie organizatora. 

Również formuła kursu jest nie bez znaczenia. E-learning pod postacią filmów edukacyjnych: wykładów oraz zajęć z dziećmi w przedszkolu to innowacyjne rozwiązanie, które nie tylko ma bardziej przyjazną formę ale także, jak to e-learning, pozwala na większą swobodę w planowaniu nauki  przez słuchaczy kursu niż standardowe szkolenia.

 

Więcej informacji na temat programu znajdują się na stronie: www.przedszkola-aps.edu.pl

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie to najstarsza uczelnia pedagogiczna w Polsce, która od  blisko stu lat kształci nauczycieli wszystkich szczebli edukacji. Akademię współtworzyły takie osobistości jak Maria Grzegorzewska, Janusz Korczak, profesor Maria Łopatkowa czy obecny Rzecznik Praw Dziecka - Marek Michalak.

 

 

Dyrektor Przedszkola