"Kto nigdy nie był dzieckiem, nie może stać się dorosłym."
Charles Chaplin
≡ MENU
Co oferujemy

Co oferujemy

W ramach współpracy z cateringiem,  stosujemy się do zmian żywienia dzieci w jednostkach systemu oświaty, zgodnie z obowiązującymi Ustawami o bezpieczeństwie żywności i żywienia.