"Kto nigdy nie był dzieckiem, nie może stać się dorosłym."
Charles Chaplin
≡ MENU
Cennik

Cennik

SZANOWNI RODZICE!

Podajemy opłaty za korzystanie z usług w przedszkolu w roku szkolnym 2018/2019

Wpisowe-opłata jednorazowa :   150zł   

Opłata coroczna : 150 zł (dla dzieci kontynuujących pobyt w przedszkolu) płatna we wrześniu kolejnego roku szkolnego 

Czesne   :340zł  opłata stała ,płatna co miesiąc  ( nie ulega zmniejszeniu ze względu na ilość nieobecności dziecka w przedszkolu)

Cztery posiłki dziennie              :     10,00zł

 

Podajemy opłaty za korzystanie z usług w Klubie dziecięcym "Smerfuś" w roku 2019 :

Wpisowe-opłata jednorazowa :   150zł   

Czesne   : opłata stała ,płatna co miesiąc  ( nie ulega zmniejszeniu ze względu na ilość nieobecności dziecka w Klubie dziecięcym ):

550 zł - do 6 godzin pobytu dziecka w Klubie Dziecięcym

650 zł - powyżej 6 godzin pobytu dziecka w Klubie Dziecięcym

Cztery posiłki dziennie              :     11,00zł