"Kto nigdy nie był dzieckiem, nie może stać się dorosłym."
Charles Chaplin
≡ MENU

Przedszkole prywatne Dąbrowa Górnicza

przedszkole prywatne dąbrowa górnicza

Stworzenie przyjaznej i bezpiecznej dla dzieci przestrzeni oraz zapewnienie im atrakcyjnie spędzonego czasu, w którym nauka łączy się z zabawą oraz odpoczynkiem, a wszystko jest dostosowane do potrzeb i możliwości właściwych danemu etapowi rozwojowemu powinno być podstawą i najważniejszym celem funkcjonowania każdego przedszkola. Przedszkole prywatne Dąbrowa Górnicza powinno być miejscem, do którego dziecko przychodzi z radością i chętnie spędza w nim czas, a do którego rodzic ze spokojem przyprowadza swoją pociechę, wiedząc, że będzie tam miała odpowiednią opiekę. Tak właśnie jest w naszej placówce, w której dbamy o to, by wszyscy – zarówno rodzice, jak i dzieci – byli zadowoleni i spokojni. Pracujemy w oparciu o podstawę programową zatwierdzoną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, a oprócz tego nasi podopieczni mają możliwość uczestnictwa w lekcjach języka angielskiego i zajęciach gimnastyki korekcyjnej. Inne dodatkowe zajęcia organizowane są w zależności od tego, czym interesują się nasi podopieczni oraz jakie są oczekiwania i zainteresowanie ich rodziców.

przedszkole prywatne dąbrowa górnicza mydlice

Swoją pracę zaczynamy o godzinie 6:30, a kończymy o 17:30. W tym czasie w pełni skupiamy się na przedszkolakach, dbając o ich wszechstronny rozwój. Jako przedszkole prywatne Dąbrowa Górnicza pobieramy miesięczne czesne, w ramach którego zapewniamy dzieciom opiekę i udział w programowych zajęciach oraz pełne wyżywienie, składające się z czterech posiłków, odpowiednio dostosowanych zarówno do potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym, jak i uwzględniających jednostkowe potrzeby dyktowane chorobami, alergiami itp. Przy odpowiedniej pogodzie, oprócz zajęć prowadzonych w budynku, spędzamy też z dziećmi czas na świeżym powietrzu. Dysponujemy placem zabaw o powierzchni 500 metrów kwadratowych, na którym zamontowane zostały bezpieczne urządzenia zapewniające dzieciom świetną zabawę.

prywatne przedszkole dąbrowa

Przedszkole prywatne Dąbrowa Górnicza i przynależący do niego plac zabaw to nie jedyne tereny, na których spędzamy czas z dziećmi, ponieważ zabieramy je także na spacery i wycieczki, w trakcie których mogą one zapoznać się z najbliższą okolicą, a sporadycznie również z nieco dalszymi terenami, np. pobliskimi wsiami lub Jurą Krakowsko-Częstochowską. Każdego dnia w trakcie pobytu w przedszkolu dzieci mają możliwość udziału w licznych zabawach, zajęciach pobudzających ich kreatywność (zajęcia teatralne, taneczne lub plastyczne), zwiększające ich umiejętności (zajęcia kulinarne), sprawność fizyczną, a także wiedzę (matematyka, język angielski). Nie brakuje też czasu na czytanie bajek i odpoczynek. Do przedszkola przyjmujemy dzieci w wieku 2-5 lat – w sprawie zapisów można kontaktować się pod numerami telefonów podanymi na naszej stronie. Jesteśmy wpisani do ewidencji placówek oświatowych, a opiekę nad dziećmi sprawują wykwalifikowani wychowawcy i pedagodzy. Z nimi też można konsultować wszelkie wątpliwości dotyczące rozwoju dziecka, jego zachowania i wychowania.